საკრებულოს აპარატი

საკრებულოს აპარატის უფროსი – დარეჯან ზღუდაძე


საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი – ნათია რიჟამაძე


საინფორმაციო-ანალიტიკური და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი – მაკა ბერიძე


მთავარი სპეციალისტი-კომისიების და ფრაქციების ამომრჩეველთან შეხვედრების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის საკითხებში – ესმა ივანიძე-ბერიძე


მთავარი სპეციალისტი – საქმისწარმოების საკითხებში – მერაბ თედორაძე


მთავარი სპეციალისტი კადრებისა და წერილების საკითხებში – თამილა მელიქიძე


მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში პასუხისმგებელი პირი – რამაზ სანდროშვილი


საკრებულოს ტავმჯდომარის მდივანი – ია ნადირაძე


საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლი – სიმონ კარაკაშიანი