საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია

საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე – ანა ტივაძე

გარემოს დაცვისა და აგრარულ  საკითხთა კომისია

გარემოს დაცვისა და აგრარულ  საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე – გენადი დიასამიძე

ჯანდაცვისა და სოციალურ  საკითხთა კომისია

ჯანდაცვისა და სოციალურ  საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე – დავით ფართლაძე

იურიდიულ საკითხთა კომისია

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე – გიორგი ჯვარიძე

კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისია

კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისიის თავმჯდომარე – ზურაბ მელიქიძე