ჯანდაცვის ობიექტები


ასპინძის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური

ასპინძაში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ახალი შენობა დაპროექტებულია  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ცენტრი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სპეციფიკის გათვალისწინებითაა და ადგილზე პერსონალისთვის სამუშაო და მოსასვენებელი ყველა პირობაა შექმნილი.ევექსის კლინიკა


სს „ევექსის კლინიკები“ასპინძის  კლინიკა  მდებარეობს შემდეგ მისამართზე  ასპინძა შალვა ახალციხელის ქN1ა. კლინიკაში არის სტაციონალური და პოლიკლინიკური  განყოფილება. პოლიკლინიკურ ნაწილში გეგმიურ ბენეფიციარებს ემსახურებიან შემდეგი ექიმ სპეციალისტები: ოჯახის ექიმი, პედიატრი, ქირურგი, ნერვოპატოლოგი, ენდოკრინოლოგი, კარდიოლოგი, ოფთალმოლოგი, გინეკოლოგი, რადიოლოგი ფუნქციონირებს კლინიკო-ბიოლოგიური ლაბორატორია, რომელიც კვლევებს  ატარბს როგორც ადგილზე ასევე ხელშეკრულებით მეგალაბის ლაბორატორიაში.
სტაციონარი გაშლილია 5 საწოლზე (მათ შორის არის  მოქსირებული საწოლი) თერაპიული პროფილის არის მიმღებ გადაუდებელი განყოფილება (შოკის დარბაზი) რომელიც მომსახურებას უწევს გადაუდებელ სამედიცინო ჩვენებით შემოსულ ავადმყოფებს.

ა(ა)იპ ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

საქმიანობა-ფუნქციები:

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი;

პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;

პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

„ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

COVID-19 პანდემიის პირობებში დადასტურებული შემთხვევების მოკვლევა და კონტაქტების  დეტალური მოძიება, შემდგომი მიდევნება და ა.შ.

სამსახურის უფროს: მზია პაპაშვილი; მობ.: 599177217

მისამართი: ასპინძა, მეფე  თამარის ქუჩა #3სტომატოლოგიური კლინიკა „“

სოტმატოლოგიური კლინიკა „“ 2021 წელს გაიხსნა ასპინძაში. მუშაობის პირველი დღიდან ჩვენი მიზანი უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვა და მომხმარებლის კომფორტზე ზრუნვა.
პაციენტეებს ემსახურება სერთიფიცირებული ექიმები, რაც თავისთავად ნიშნავს მაღალკვალიფიციურ მკურნალობას და მომსახურებას.
ჩვენ გთავაზობთ:
  • ესთეტიკური სტომატოლოგია
  • ბავშვთა სტომატოლოგია
  • …….

მისამართი გორგასლის ქუჩა # 

მობილური: 


სტომატოლოგიური კლინიკა „“

სოტმატოლოგიური კლინიკა „“ 2021 წელს გაიხსნა ასპინძაში. მუშაობის პირველი დღიდან ჩვენი მიზანი უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვა და მომხმარებლის კომფორტზე ზრუნვა.
პაციენტეებს ემსახურება სერთიფიცირებული ექიმები, რაც თავისთავად ნიშნავს მაღალკვალიფიციურ მკურნალობას და მომსახურებას.
ჩვენ გთავაზობთ:
  • ესთეტიკური სტომატოლოგია
  • ბავშვთა სტომატოლოგია
  • …….

მისამართი ვარძიის ქუჩა # 

მობილური: 


სტომატოლოგიური კაბინეტი

სოტმატოლოგიური კაბინეტი „“ 2021 წელს გაიხსნა ასპინძაში.
ჩვენ გთავაზობთ:
  • კბილის დაპლობვა
  • კბილის ამოღება
  • …….

მისამართი ვარძიის ქუჩა # 71

მობილური: