ფრაქცია ,,ქართული ოცნება“

ფრაქციის ,,ქართული ოცნება“ თავმჯდომარე – გია ჭელიშვილი

ფრაქციის ,,ქართული ოცნება“ თავმჯდომარის მოადგილე – რობერტ ნახაპეტიან

ფრაქციის ,,ქართული ოცნება“ თავმჯდომარის მოადგილე – ბესიკ მაგრაქველიძე

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“

ფრაქციის ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“ თავმჯდომარე – ემინ ბალოიან

ფრაქციის ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“ თავმჯდომარის მოდგილე – კახაბერ ტივაძე


ფრაქცია ,,ევროპული საქართველო“

ფრაქციის ,,ევროპული საქართველო“ თავმჯდომარე – მერი გიორგაძე

ფრაქცია ,,ევროპული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე – ფრიდონ ლონდარიძეფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“ 

ფრაქციის ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“ თავმჯდომარე – ბადრი მაღრაძე

ფრაქციის ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“ თავმჯდომარის მოადგილე – ნუგზარ ლონდარიძე