ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი სლავა სუარიძე

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი გიორგი მურადაშვილი

იურიდიული სამსახურის უფროსი

სამსახურის უფროსი ლიანა ბერიძე

სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

სამსახურის უფროსი გოდერძი ლაზარაშვილი

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი თეიმურაზ ზაზაძე

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

სამსახურის უფროსი ანზორ ალელიშვილი

 კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი ირაკლი ჯვარიძე

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

სამსახურის უფროსი ოთარ ცინაძე

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

სამსახურის უფროსი როინ ვაჭარიძე

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

სამსახურის უფროსი ბესიკ სანდოძე