ასპინძის მუნიციპალიტეტში დაიწყო სარებილიტაციო სამუშაოები