საკრებულოს წევრები

საკრებულოს წევრი – პარტიული სია ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი – სოფიო ბერიძე


საკრებულოს წევრი – პარტიული სია ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი – მალხაზი გიორგაძე


საკრებულოს წევრი – მაჟორიტარი-სოფ. აწყვიტა – ავთანდილ ივანიძე


საკრებულოს წევრი – მაჟორიტარი-სოფ.თოკი და ვარგავი (ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი) – ზვიად ზარიძე


საკრებულოს წევრი – მაჟორიტარი-სოფ. იდუმალა და ოშორა (ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი) – გაგა სახელაშვილი


საკრებულოს წევრი – მაჟორიტარი-სოფ. სახუდაბელი და ორგორა (ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი) – პაატა ნარიმანიძე


საკრებულოს წევრი – მაჟორიტარი-სოფ. რუსთავი (ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი) – თამაზ შავაძე


საკრებულოს წევრი – მაჟორიტარი-სოფ.ხიზაბავრა, სარო და ნიჯგორი – გოჩა ყურაშვილი


საკრებულოს წევრი – პარტიული სია (ფრაქცია ეროპული საქართველოს წევრი) – მალხაზ მოსიძე


საკრებულოს წევრი – პარტიული სია – კობა ზედგინიძე


საკრებულოს წევრი – პარტიული სია – გელა ზედგინიძე