მეფუტკრეობა

ასპინძის მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატი და მდებარეობა იძლევა საშუალებას მეფუტკრეობის განვითარებისთვის. აქ არის მრავალფეროვანი ველური და კულტურული მცენარეული საფარი, რომელიც იძლევა სხვადასხვა სახის თაფლის წარმოების შესაძლებლობას.

ასინძის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 35 პირი მისდევს მეფუტკრეობას.