თეატრი, მუზეუმი, კინო

ასპინძის რაიონში ფუნქციონირებს 2 მუზეუმი:

ვარძიის ისტორიულ–არქიტექტურული მუზეუმ–ნაკრძალი, რომელიც 1938 წელს დაარსდა.

ასპინძის შოთა რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი, სადაც 290 სხვადასხვა დასახელების სამუზეუმო ექსპონატი (ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ფერწერული, სკულპტურული და ლიტერატურული) ინახება.

ამჟამად საცავი განთავსებულია ასპინძის კულტურის ცენტრის შენობაში. მუზეუმისათვის გამოყოფილია ფართი,