ასპინძის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი


ეწვიეთ “ქალთა ოთახს” ასპინძის მუნიციპალიტეტში. ეს არის ახალი მუნიციპალური სერვისი, სადაც შეგიძლიათ უფასოდ ისარგებლოთ ბიბლიოთეკით, ინტერნეტით, საბავშვო კუთხით და მიიღოთ თქვენთვის საჭირო კონსულტაცია.