ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომრის მოადგილე-ბესიკ ბერიძე